Your Role:

1. Zarządzanie biurem i zapasami

a. Upewnij się, że strona spełnia standardy firmy i wymagania BHP;

b. Wspieraj Inspektora Robót w administrowaniu pracy ;

c. Planowanie dnia (POD) i notatki ze spotkań i ich administacja;

d. Śledź i rejestruj dane dotyczące bezpieczeństwa i wycieków danych;

e. Zarządzanie dokumentami: zapis dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy budowy, daty zatwierdzenia lub uwagi dotyczace otrzymanej dokumentacji, digitalne archiwowanie dokumentów i certyfikatów do Systemu Zarządzania Dokumentami (ProjectWise) zgodnie ze specyfikacją Właściciela

f. Pomaganie w przestrzeganiu przepisów i umów dotyczących;

g. Zapewniać poprawność danych na dokumentach i certyfikatach;

h. Udział w cotygodniowych spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa;

i. Zarządzanie elektronicznymi i papierowymi kopiami umów, zezwoleń, podręczników, procedur i dokumentacji projektowej;

j. Pomaganie właścicielom gruntów w zgłaszaniu skarg i wątpliwości;

k. Zarządzanie poczta;

l. Pomaganie w treningach aktualizujacych;

m. Nadzor nad teczkami pracowników i ich wniosków o zwolnienie;

n. W razie potrzeby kontakt i wspieranie personelu;

o. Dodatkowe obowiązki w razie potrzeby

2. Minimalne wymagania:

a. Dyplom szkoły wyższej;

b. Ponad 2 lata doświadczenia w biurze;

c. Biegła znajomość oprogramowania Microsoft Office (Word & Excel & MS Project);

d. Doświadczenie w zarządzaniu dokumentami;

e. Pożądane jest doświadczenie ProjectWise i AutoCAD;

f. Prawo jazdy klasy B1 i własny pojazd umożliwiający dostęp do wszystkich miejsc prac.

Requirements & Experience

a. Doskonałe umiejętności organizacyjne, w tym umiejętność organizacji i prowadzenia płynnego procesu administracyjnego;

b. Umiejętność rozwiązywania problemów w szybko zmieniającym się środowisku biurowym;

c. Doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i werbalnej oraz prezentacyjna motywacja do działania i samodzielne wykonywanie obowiązków;

d. Doskonałe umiejętności w planowaniu dnia pracy;

e. Umiejetność w zarządzaniu zadaniami tzw multistasking;

f. Wysoki poziom uczciwości, honoru, bezpieczeństwa, zarządzania, etyki, jakości i produktywności.

g. Doświadczenie w organizowaniu podróży słóżbowych;

h. Duże zainteresowanie energią odnawialną;

i. Silne umiejętności interpersonalne i wysoka dbałość o szczegóły;

j. Umiejetnosc planowania dnia tak aby byl czas na zarządzanie sytuacjami awaryjnymi 24/7;

k. Cheć uczenia się nowych programów;

l. Preferowane doświadczenie w rozwiązywaniu problemów i naprawach sprzętu komputerowego i LAN

Jeśli spełniasz powyższe wymagania to chcielibyśmy nawiazac z Toba kontakt.

Musimy jak najszybciej wypełnić 2 pozycje (1 dla Krasina i 1 dla Piatkowa).

Kandydat powinien być dynamiczny, posiadać doskonałe umiejętności obsługi komputera, biegle władać językiem angielskim i polskim (w mowie i piśmie) oraz posiadać umiejętności niezbędne do wypełnienia roli na tym stanowisku. Należy pamiętać, że poszukujemy osoby z 2-5-letnim doświadczeniem, która spełni nasze wymagania i nie przekroczy naszego dostępnego budżetu.

(Kandydaci, którzy nie zastosują się do powyższego, będą w niekorzystnej sytuacji w stosunku do innych kandydatów).

Pamiętaj, że list motywacyjny przedstawiający Twoją motywację będzie traktowany jako zaleta w Twojej aplikacji.

Personal Details:


1. Your Experience:

Wind Energy

Solar


2. Required Professional Licenses:

Do you have professional licenses that are necessary to fulfil the job description that you are applying for?

3. Upload CV:

4. Other comments/ Motivation

Other Jobs