Your Role:

• Reprezentowanie Inwestora w sprawach związanych z BHP przeprowadzanej inwestycji
• Sprawowanie nadzoru BHP na prowadzonej inwestycji farmy wiatrowej tj. stały nadzór nad warunkami pracy, przeprowadzanie Inspekcji BHP na terenie budowy,
• Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji w zakresie jakości, ppoż, BHP i ochrony środowiska dostarczanej przez wykonawców (PZJ,IBWR, BIOZ), w tym planów organizacji zaplecza budowy, miejsc składowania materiałów itp.
• Doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
• Regularne raportowanie w zakresie BHP realizowanego projektu
• Raportowanie o nieprawidłowościach występujących na budowie
• Badanie wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
• Opracowanie procedur i instrukcji bezpiecznego wykonywania prac zespołu Inżyniera Kontraktu
• Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP wymaganych prawem polskim dla pracowników i osób zatrudnionych na projekcie według potrzeb,
• Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP i wymaganiami Klienta

Requirements & Experience

• Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie BHP
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych stawianym służbom BHP
• Podstawowa znajomość systemu zarządzania jakością ISO 9001
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu podobnej funkcji na terenie budowy
• Doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inspektora BHP na farmach wiatrowych – mile widziane
• Znajomość zagadnień technicznych oraz potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem prac budowlanych branży konstrukcyjnej, drogowej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej oraz eksploatacji urządzeń i instalacji technicznych.
• Umiejętność współpracy z wieloma zespołami, komunikatywność
• Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność i samodzielność
• Dobra organizacja pracy
• Praktyczna znajomość pakietu MS Office, Microsoft Outlook
• Znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym
• Prawo jazdy kat. B

Personal Details:


1. Your Experience:

Wind Energy

Solar


2. Required Professional Licenses:

Do you have professional licenses that are necessary to fulfil the job description that you are applying for?

3. Upload CV:

4. Other comments/ Motivation

Other Jobs